Logo College voor de rechten van de mens

Klachtenformulier

Als u zich gediscrimineerd voelt kunt u met uw klacht een procedure bij het College starten. U kunt de procedure starten met behulp van dit digitale klachtenformulier. U kunt ook eerst telefonisch of per e-mail met ons overleggen of het indienen van een klacht om een procedure te starten de juiste stap is. Ook met vragen over de procedure kunt u bellen of mailen.

Wilt u alleen melding doen van een geval van discriminatie, dan kunt u dat het beste telefonisch of via het e-mailadres info@mensenrechten.nl doen, en niet via het klachtenformulier. U kunt ook een melding indienen via het formulier op de website www.discriminatie.nl of met uw smartphone met behulp van de app Discriminatie melden (beschikbaar voor zowel Android als iOS).

Vragen? Bel het College op 030 888 38 88 (op werkdagen van 10.00 tot 16.00) of mail naar info@mensenrechten.nl.

Meer informatie over het indienen van een klacht.

Bezig met laden...
Een ogenblik alstublieft

Stap 1: Waarover wilt u een klacht indienen?

Kruis aan waarover u een klacht wilt indienen om een procedure bij het College te starten. De onderstaande kenmerken zijn de gronden die in de gelijkebehandelingswetgeving worden beschermd. Het moet gaan om discriminatiekwesties rondom school, werken, wonen, uitgaan, sporten e.d. Meerdere opties zijn mogelijk.


* = verplicht veld

Helaas kan het College uw discriminatieklacht niet in behandeling nemen.

Het College kan geen uitspraken doen over leeftijdsdiscriminatie bij het aanbieden van goederen en diensten, zoals wonen, winkelen, sporten, uitgaan en verzekeren. Ook kan het College niet oordelen over het handelen van de overheid naar burgers in individuele situaties. Daarnaast kan het College geen uitspraken doen over situaties die heel lang geleden zijn of als u geen belang heeft bij een uitspraak. Voorbeelden van situaties waarover het College niet kan oordelen:

 • Leeftijdsgrenzen die banken en verzekeraars stellen aan hun producten
 • Winkels die een maximaal aantal scholieren tegelijk toelaten
 • Discotheken, clubs en cafés die bezoekers weigeren omdat zij te jong zijn
 • Klachten over een aftrekpost voor de belasting die alleen geldt voor personen tot 65 jaar
 • Personen die alleen in aanmerking komen voor een categorie A beperkt motorrijbewijs, omdat zij jonger dan 21 jaar zijn
 • Het feit dat de AOW sinds april 2012 niet langer op de eerste van de maand waarin u 65 jaar wordt start, maar op de dag dat u 65 wordt

Vragen? Neem contact op met het College: 030-8883888 of mail naar info@mensenrechten.nl.

Helaas kan het College uw discriminatieklacht niet in behandeling nemen.

Het College kan geen uitspraken doen over het handelen van de overheid naar burgers in individuele situaties. Daarnaast kan het College geen uitspraken doen over situaties die heel lang geleden zijn of als u geen belang heeft bij een uitspraak.

Vragen? Neem contact op met het College: 030-8883888 of mail naar info@mensenrechten.nl.

Helaas kan het College uw discriminatieklacht niet in behandeling nemen.

Het College kan geen uitspraken doen over discriminatie vanwege uw geslacht als het gaat om handelen van de overheid naar burgers in individuele situaties. Daarnaast kan het College geen uitspraken doen over situaties die heel lang geleden zijn of als u geen belang heeft bij een uitspraak. Voorbeelden van situaties waarover het College niet kan oordelen:

 • Als op een identiteitskaart van de naam staat van de man met wie de vrouw gehuwd is, maar op de kaart van de man niet
 • Dat alleen een moeder het ouderlijk gezag van rechtswege verkrijgt. Een vader heeft voor het verkrijgen van het ouderlijk gezag toestemming nodig van de moeder of moet dit via de rechter verkrijgen

Vragen? Neem contact op met het College: 030-8883888 of mail naar info@mensenrechten.nl.

Helaas kan het College uw discriminatieklacht niet in behandeling nemen.

Het College kan geen uitspraken doen over discriminatie vanwege uw afkomst als het gaat om handelen van de overheid naar burgers in individuele situaties. Een uitzondering hierop is sls het handelen van de overheid te maken heeft met sociale bescherming, zoals uitkeringen, dan kan het College er wel over oordelen. Daarnaast kan het College geen uitspraken doen over situaties die heel lang geleden zijn of als u geen belang heeft bij een uitspraak. Voorbeelden van situaties waarover het College niet kan oordelen:

 • Een gemeente wil een woonwagenkamp verplaatsen
 • Een gemeente geeft een uithuiszettingsbevel, omdat recreatiewoningen permanent bewoond worden door onder andere Oost Europeanen.

Vragen? Neem contact op met het College: 030-8883888 of mail naar info@mensenrechten.nl.

Helaas kan het College uw discriminatieklacht niet in behandeling nemen.

Het College kan geen uitspraken doen over discriminatie vanwege uw godsdienst als het gaat om het handelen van de overheid naar burgers in individuele situaties. Daarnaast kan het College geen uitspraken doen over situaties die heel lang geleden zijn of als u geen belang heeft bij een uitspraak. Voorbeelden van situaties waarover het College niet kan oordelen:

 • Moslima’s die een hoofddoek dragen, hoeven de oren niet vrij te houden op de pasfoto voor hun identiteitsbewijs en anderen wel
 • Moslimscholieren krijgen vrij tijdens het Suikerfeest, maar andere kinderen niet

Vragen? Neem contact op met het College: 030-8883888 of mail naar info@mensenrechten.nl.

Helaas kan het College uw discriminatieklacht niet in behandeling nemen.

Het College kan geen uitspraken doen over discriminatie vanwege uw nationaliteit als het gaat om het handelen van de overheid naar burgers in individuele situaties. Daarnaast kan het College geen uitspraken doen over situaties die heel lang geleden zijn of als u geen belang heeft bij een uitspraak. Voorbeelden van situaties waarover het College niet kan oordelen:

 • Niet kunnen stemmen vanwege het niet hebben van de Nederlandse nationaliteit
 • Het ministerie van Defensie weigert een afgifte van een verklaring van geen bezwaar

Vragen? Neem contact op met het College: 030-8883888 of mail naar info@mensenrechten.nl.

Helaas kan het College uw discriminatieklacht niet in behandeling nemen.

Het College kan alléén uitspraken doen in zaken waarbij het gaat om arbeidsvoorwaarden, zoals loon, vakantiedagen, leaseauto en bonus.

Het College kan geen uitspraken doen over het handelen van de overheid naar burgers in individuele situaties. Daarnaast kan het College geen uitspraken doen over situaties die heel lang geleden zijn of als u geen belang heeft bij een uitspraak.

Vragen? Neem contact op met het College: 030-8883888 of mail naar info@mensenrechten.nl.

Helaas kan het College uw discriminatieklacht niet in behandeling nemen.

De CGB kan alléén uitspraken doen in zaken waarbij het gaat om arbeidsvoorwaarden, zoals loon, vakantiedagen, leaseauto en bonus.

Het College kan geen uitspraken doen over het handelen van de overheid naar burgers in individuele situaties. Daarnaast kan het College geen uitspraken doen over situaties die heel lang geleden zijn of als u geen belang heeft bij een uitspraak.

Vragen? Neem contact op met het College: 030-8883888 of mail naar info@mensenrechten.nl.

Helaas kan het College uw discriminatieklacht niet in behandeling nemen.

Het College kan geen uitspraken doen over discriminatie vanwege uw seksuele gerichtheid als het gaat om het handelen van de overheid naar burgers in individuele situaties. Daarnaast kan het College geen uitspraken doen over situaties die heel lang geleden zijn of als u geen belang heeft bij een uitspraak. Voorbeelden van situaties waarover het College niet kan oordelen:

 • Als iedereen in de straat van de gemeente een dakkapel mag bouwen, maar de enige homoseksuele man niet
 • Burenruzies, pesterijen en geweld op straat

Vragen? Neem contact op met het College: 030-8883888 of mail naar info@mensenrechten.nl.

Helaas kan het College uw discriminatieklacht niet in behandeling nemen.

Het College kan geen uitspraken doen over discriminatie vanwege uw politieke overtuiging over het handelen van de overheid naar burgers in individuele situaties. Daarnaast kan het College geen uitspraken doen over situaties die heel lang geleden zijn of als u geen belang heeft bij een uitspraak.

Vragen? Neem contact op met het College: 030-8883888 of mail naar info@mensenrechten.nl.

Helaas kan het College uw discriminatieklacht niet in behandeling nemen.

Het College kan geen uitspraken doen over discriminatie vanwege uw burgerlijke staat als het gaat om het handelen van de overheid naar burgers in individuele situaties. Daarnaast kan het College geen uitspraken doen over situaties die heel lang geleden zijn of als u geen belang heeft bij een uitspraak. Voorbeelden van situaties waarover het College niet kan oordelen:

 • Ziekenhuis dat weigert te helpen met fertiliteitproblemen omdat de patiënt geen relatie heeft
 • Afvalstoffenheffing voor eenpersoonshuishoudens is in het ene stadsdeel hoger dan in andere stadsdelen

Vragen? Neem contact op met het College: 030-8883888 of mail naar info@mensenrechten.nl.

Helaas kan het College uw discriminatieklacht niet in behandeling nemen.

Het College kan geen uitspraken doen over discriminatie vanwege uw levensovertuiging als het gaat om het handelen van de overheid naar burgers in individuele situaties. Daarnaast kan het College geen uitspraken doen over situaties die heel lang geleden zijn of als u geen belang heeft bij een uitspraak. Voorbeelden van situaties waarover het College niet kan oordelen:

 • De bijstandsaanvraag is geweigerd vanwege uw levensovertuiging
 • Vrijstelling wordt geweigerd op grond van de Leerplichtwet, omdat de levensovertuiging niet wordt erkend door de Inspectie van Onderwijs

Vragen? Neem contact op met het College: 030-8883888 of mail naar info@mensenrechten.nl.

geprint van: https://form.mensenrechten.nl/klachtenformulier